Suy thoái văn hóa.

Hiện nay, các kênh truyền hình ngày càng vô  bổ, đầy rẫy cảnh dung tục : cởi áo ,dùng lời lẽ thiếu văn hóa…..,phổ biến cảnh  bạo lưc để câu khách. Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng với cách duy trì … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Ca dao xuôi miền Tây.

1. Đèn Sài gòn ngọn xanh,ngọn đỏ, Đèn Mỹ tho ngọn tỏ,ngọn lu, Anh về học lấy chữ nhu, Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ. 2. Gò công giáp biển, nổi tiếng mắm tôm chà, Mắm … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Chuyện vui.

Làng kia có một viên lý trưởng nổi tiếng xử  kiện giỏi. Một hôm nọ,Cải với Ngô đánh nhau,rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế ,lót trước cho  thầy lý năm đồng. Ngô biện chè lá những  mười đồng . … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Con đường đi tới văn minh.

Một dân tộc văn  minh là một dân tộc có văn hóa cao, năng động,không trì trệ trên mọi phương diện vật chất cũng như tinh thần,tiến bộ cùng với xu hướng của thế giới. Giáo dục chính là để … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Giáo dục trung học VN.

PGS Văn Như Cương : Nhiều môn học đưa vào SGK đang quá sức học sinh. Ở các nước khác, người ta chỉ ứng dụng vào thực tế chớ không cần chứng minh.Phải rà soát chương trình bỏ đi ít … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Giáo dục đại học VN.

VN đang trải qua phong trào phổ thông hóa đại học. VN có 207 trường đại học và số này còn tăng. Đại học VN tồn tại như một ốc đảo,thiếu sự tương tác với công chúng,xã hội và kỹ … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Đàn ông,đàn bà.

Đàn ông giống ngôi nhà dù bán lại giá vẫn cao,đàn bà giống chiếc xe khi bán lại hơi khó giữ giá ? Khi đàn ông mua xe,họ không nghĩ dùng nó cả đời;nhưng đàn bà mua nhà,họ muốn gắn … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Dạy thêm.

Thông tư của Bộ GDĐT cấm dạy thêm. Một số nơi rình bắt quả tang để lập biên bản g/v vi phạm ngay trước mặt h/s.Bắt g/v dạy thêm giống như lính đoan bất ngờ bao vây nhà dân nghi … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Tinh thần cầu học.

Nước Nhật là quốc gia trơ trọi g iữa biển khơi nên người Nhật ham mạo hiểm,tự lập.Họ học từ Trung Hoa nhưng không nô lệ Trung Hoa.Nhật đã từng chiến thắng TrungHoa.Nhật bại trận trước phương Tây trong thế … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Văn hóa đối thoại.

Có 2  cách đối thoại: 1.Nguyên tắc loại trừ đã chế ngự tư duy nhân loại hàng ngàn năm.Nó vận hành trên hai vế đúng/sai và tuyệt đối không công nhận vế thứ ba.Cách hành sử của nó là định kiến:kẻ … Continue reading

More Galleries | Leave a comment